Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 6 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Yunanlıların en ünlü doğal destanları adları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

#2 “Dünyanın en uzun destanı” unvanına sahip olan Kırgız destanı aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Aşağıda verilen şehirlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserinde yer almaz?

#4 Belli konuda yazılmış olan eserleri inceleyen yazın türüne ne ad verilir?

#5 İslamiyet öncesi Türk destanlarına örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı’nın başarılı deneme örneklerinden biridir?

#7 Aşağıda açıklamaları verilen edebi sanatlardan hangisinin açıklaması yanlış belirtilmiştir?

#8 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda kullanılan, sığır ve şölen törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlere ne ad verilir?

#9 “Tekke şiirinde görülen ve dinsel içerikler barındıran ilahi nazım türü söylendiği tarikatlara göre değişik adlar alır.” Aşağıda verilen tarikat – adlandırma eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

#10 Kasidenin bölümleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#11 Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi hamse sahibi değildir?

#12 “Aşık Edebiyatının en lirik ve en çok tanınan şairidir. / En fazla sayıda varsağı söyleyen halk şairidir. / Eserlerinde sadece hece ölçüsü kullanmıştır.” – Yukarıda bilgileri verilen Aşık Edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

#13 Süslü nesirleriyle ünlenen Divan Edebiyatı şairleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#14 Aşağıda verilen Halk Edebiyatı şairlerinden hangisi XIX. yüzyılda eser vermemiştir?

#15 ” I. Nedim / II. Ziya Paşa / III. Neşati” – Yukarıda numaralandırılmış olarak verilen Divan Edebiyatı şairlerinden hangisi ya da hangileri bütün şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir?

#16 “Muhibbi” mahlası ile eser veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

#17 “İslamiyet’in ve İran edebiyatının etkisinde yazılan, eldeki en eski Türk eseridir. Hakaniye Türkçesiyle yazılan bu eser didaktik bir nitelik taşımakta ve “hakanlar için bilgi verme” anlamına gelmektedir.” – Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

#18 Atilla İlhan’a ait aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

#19 “Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. / Sanatçı bağımsız olmalıdır. / Sanat milli olmalıdır. / Sanatta yenilik esastır.” – Yukarıda özellikleri verilmiş olan edebi grup aşağıdakilerden hangisidir?

#20 Asıl adı Derman İskender Över olan ve “küçük İskender” mahlası ile tanınan alışılagelmişin dışında bir şiir tarzı benimseyen şaire 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandıran şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

#21 İkinci Yeni şiiri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir