Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 4 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki edebi kişiliklerden hangileri 5 heceliler grubunda yer alır?

#2 Aşağıdakilerden hangileri Fecr-i Ati ve Tanzimat sanatçılarının ortak özellikleridir. I)Şiirlerinde Aruz ölçüsü kullanmaları II)Fransız edebiyatını örnek almaları III)Serbest müstezat kullanmaları IV)Sade bir dil anlayışı V)Gazete etrafında toplanmaları

#3 “Servet-i Fünun döneminin oluşmasında Tanzimat II.dönem sanat anlayışının önemli rolü olmuştur.I)Tevfik Fikretin Servet-i Fünun dergisinin başına geçmesiyle dönem başlamıştır.II)Sanat sanat içindir düşüncesi hakimdir.III)Dönemin baskıcı tutumları nedeniyle daha karamsar konular ele alınmıştır.IV)Siyasi olarları eleştiren bir ortam oluşturmuşlardır.V)Şiirin biçim ve içeriğinde önemli yenilikler yapmışlardır.” Yukarıda Servet-i Fünun dönemi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4 Aşağıda Tanzimat 1. ve 2. dönem hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1.DÖNEM – 2.DÖNEM

#5 Şiir yazsam ebedi / Demezler hiç edebi / Darılsam,kızsam da / Bırakmam ben edeb’i – Yukarıda verilen şiirde hangi sanata başvurulmuştur?

#6 Pozitivist düşünce zemininde doğup gelişen ___________, nesnellik ilkesi doğrultusunda çağdaş insan ve toplumu,içinde yaşadığı çevreyle birlikte sağlam bir dil ve ____________anlatmayı esas alan akımdır.___________ akımına tepki olarak doğmuştur. – Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#7 “Aşık edebiyatı,Aşık adı verilen halk ozanlarının saz eşliğinde söyledikleri halk şiirlerinden oluşan edebiyat türüdür.Aşık edebiyatı şiirleri içinde koşma,güzelleme,taşlama,koçaklama gibi türler bulunmaktadır.Aşık edebiyatı aşk,ayrılık,gurbet,hasret vb. konuları işlemiştir.” – Yukarıdaki metinin anlatım türü nedir?

#8 “I)Harname-Şeyhi II)Hayriyye-Nabi III)Risaletü’n Nushiye-Yunus Emre IV)Vesiletü’ Necat-Aşık paşa V)Garipname-Şeyh Galip” – Yukarıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangi iki eser yer değiştirmelidir?

#9 -“Dostlar çoktan duydum sesinizi / Ama çıkıp gelemem ardınızdan / Bırakmıyorlar beni mahkemeye / Gidip yargı vermeye / Canlara kıymaya bırakmıyorlar” (Philokleon) – Yukarıda verilen şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

#10 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#11 “Dönderme yüzünü kurrban olayım / sen ol bu dünyada güneşim,ayım / Yalnız ben seveyim,ben okşayayım / gezmesin bir başka el saçlarında” Yukarıdaki dizelerde uyak oluşturan sesler aşağıdakilerden hangisidir?

#12 “İradeli insanlar bir işe başlamadan önce o işle ilgili karşılarına çıkabilecek sıkıntıları, zorlukları peşinen kabullenirler. Yaşadıkları sorunları çözmek için sonuna kadar uğraş verirler. Bu sayede çalışmaları sırasında morallerini asla bozmazlar ve sabırla çalışarak işlerini başarıyla sonuçlandırırlar. Maymun iştahlılar, yani hevesi çabuk geçenler ise çok geçmeden işten sıkılır, yeni bir işe başlamak isterler ya da küçük bir sıkıntı karşısında o işi yarım bırakırlar. Böyle davrandıkları için de genellikle başarısız olurlar.” – Bu parçanın anlatımı aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?

#13 Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?

#14 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15 “Ülkemiz, turistlerin ilgisini çeken pek çok doğal güzelliğe ve tarihî esere sahiptir.” sözü açık bir ifade değildir. Bu cümlenin örneklerle daha somut hâle getirilmesi gerekir. Ülkemiz, turistlerin ilgisini çeken pek çok doğal güzelliğe ve tarihî esere sahiptir. Bu güzellik ve eserleri yurdumuzun her yöresinde görmek mümkündür. Antalya’da Düden ve Manavgat Şelaleleri, İzmir’de Efes Harabeleri, Denizli’de travertenleriyle ünlü Pamukkale, İstanbul’da Kızkulesi, Şanlı Urfa’da Balıklı Göl sadece bunlardan birkaçıdır. – Yukarıda verilen metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

#16 Aşağıdakilerden hangisi Atabetü’l Hakayık’ın Özelliklerinden değildir?

#17 Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Edebiyatı Nazım biçimlerinden değildir?

#18 “Türk edebiyatında “Şair-i Azam” (büyük şair) olarak tanınır. Şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Tanzimat şiirinde Batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin asıl öncüsüdür.Sanat sanat içindir anlayışını benimsemiştir.Türk edebiyatında “şiire metafizik ürpertiyi getiren şair” olarak da bilinir.Şiirlerinde zengin bir lirizm vardır. Felsefi şiirler de yazmıştır.Şiirlerinde ölçü, dil ve uyağa önem vermemiştir.Divan edebiyatını bitiren kişidir. Şiirin kurallarını değiştirmiştir. Hem Doğu’ya hem de Fransız şiirine ait biçimleri ustaca kullanmıştır. Hiçbir kurala bağlı olmayan şiirleri de vardır.Heceyle yazdığı birkaç şiiri dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır.” – Yukarıda hakkında bahsedilen edebi şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir?

#20 Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimlerinden değildir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir