Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 3 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “___________ Divan şairinin en büyük kaside ustasıdır. Övgü ve yergi şairi kabul edilir. Mübala sanatını şiirinin merkezine yerleştirmiştir. Şiirinde ses unsuruna önem veren, dilin musikisini yakalayarak kendine özgü bir üslup geliştiren____________ hem gazel ve kaside şairi hem de hiciv ustası olarak değer görmüştür. Hicivlerinin bir araya getirildiği eseri ______________’dır.” – Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#2 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3 -“Eserinde aydın-halk çatışmasını yansıtmıştır. Anadolucu, Atatürkçü bir çizgide kalmıştır. Esas ününü romancılık alanında bulmuştur. Realist bir çizgide yaşamıştır. Fecri Ati’nin dağılmasından sonra Milli edebiyat içinde yer almıştır?” – Yukarıda hakkında bahsedilen edebi kişilik kimdir?

#4 -“Roman yazarı,gözlem ve deneylerden yararlanarak deneysel roman anlayışını geliştirmiştir.Yazara göre insanın davranış ve eylemlerini içinde yaşadığı,yetiştiği çevre ve soya çekim belirler.Yazar kendi kişiliğini gizler çevre ve insan tasvirlerine geniş yer veriri.Dili sadedir.Amacı okuyucu kitlesine fayda sağlamaktır.Ana karakterler ait olduğu sosyal çevrenin aksanıyla konuşur.” – Bu parçada yazarın etkilendiği akım hangisidir?

#5 Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

#6 Aşağıdakilerden hangisi 2.Tanzimatçılar ile Servet-i Fünuncuların ortak özelliğidir?

#7 “I)Sanatsal metinlerde sözcüklerin gerçek anlamıyla birlikte yan ve mecaz anlamlarına da yer verilir.II)Öğretici metinlerde dil göndergesel işleviyle kullanılır;açık,duru ve yalındır.III)Sanatsal metinlerde gerçeğin kendisi değil kurgulanmış biçimi anlatılır.IV)Olay çevresinde gelişen metinlerde edebi bir dil kullanılabileceği gibi sade bir dilde kullanılır.V)Öğretici metinlerde paragraflar serim-düğüm-çözüm ilişkisine bağlı olarak düzenlenir.” – Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8 Aşağıdakilerden hangisi “İslamiyetin Kabulünden Sonraki” Türk Destanlarından değildir?

#9 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#10 Suları düşünürüm nazlı nazlı kıvrılan / Akışını seyretsem sanki durmuştur zaman. / Yıllardır akmış belki, daha kaç yıl akacak, / Bizler görmeyeceğiz vakit çok geç olacak. / Onlar ki kimi durgun kimi delice akan, / Kimi boz bulanıktır kimi coşup çağlayan / Hep denize akarlar engin sulara doğru – Yukarıdaki şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır?

#12 Aşağıdakilerden hangisi komedi türünün özelliklerinden değildir?

#13 Aşağıdakilerden hangisi Tiyatroda toplumdaki düzensizlikleri alaylı anlatımla yeren, daha çok halk zevkini okşayan kaba güldürüdür?

#14 Köy ve kasaba öykücüsü olarak nitelendirilir.Yazdığı roman ve hikâyelerinin konularını Anadolu halkının ve Anadolu köylüsünün yaşamından, toplumsal eşitsizliklerden almış, eserlerinde aydınların köylüleri küçümsemelerini eleştirmiştir.Hikâye ve romanlarında canlı, güzel bir dil ve etkileyici bir üslup kullanan yazar, karamsar bir yapıda değil iyimser bir anlayışla eserlerini kaleme almıştır. Köylü ve Anadolu insanı onun kaleminde sefil, düşkün, karamsar değil; dost canlısı, folklor zengini, iyiyi arayan olarak karşımıza çıkar.Hikâyeciliğe gerçekçi ve toplumcu bir anlayış getirmiştir.Çevre betimlemelerinde ve psikolojik çözümlemelerde oldukça başarılıdır. Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplarda hikâyelerini toplayan yazarın üç de romanı vardır.” – Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

#15 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

#17 Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?

#18 Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinden değildir?

#19 Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

#20 -“Şinasi, Tanzimat Döneminin en önemli şair ve yazarlarından biridir. Agâh Efendi ile birlikte ülkemizin ilk özel gazetesi Tercüman-ı Ahval’i, ardından tek başına Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmıştır. Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmış, ilk yerli oyunumuz Şair Evlenmesi’ni yazmıştır. Sanatçı, edebiyatımızda ilk makaleyi yazmış, nesirde bağ-fiillerle uzayıp giden cümleyi süsten kurtarıp düşünceyi ve anlaşılmayı ön plana almıştır.” – Bu paragrafın anlatım biçimi hangisidir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir