Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 2 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Hindistan şehrinde Cengiz Han’ın oğlu Jaday Han hanlık eder idi. Günlerden bir gün yatıyordu. Kötü bir rüya gördü. Korkup, sıçrayıp uyandı. Bir müddet kaldı. Falcıları, rüya tabircilerini topladı. Dalağına baktırdı, anlattı. Falcılar, rüya tabircileri söylediler: “Ey Hanım! Dalağında öyle görünür ki, kendi ülkende, Almalık denilen köyde, bir kişiden korkunuz vardır. O kişi, kırkıcı oğlu, kazancı oğlu, tavukçu oğlu, Taragay denilen kişidir.” dediler. “O Taragay’ın izi, nişanı odur ki, alnında beni var, sol gözünde akı vardır. O Taragay’ın hatunu hamiledir. Onun karnındaki çocuğundan ecelin, ölümün var”,dediler.” – Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen destanın adıdır?

#2 “Mektuptan açılmış talihim, bir tane daha geldi. Öteki gibi değil bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini, kim olduğunu söylüyor: İsmet Zeki Eyüboğlu adında bir genç. İstanbul Bilim Yurdunda yani Üniversitesinde okuyormuş. Sonra da benimle eğlenmiyor, alaya almıyor beni, över gibi gözüküp alttan alta iğnelemeğe kalkmıyor. Çıkışıyor bana, çıkışıyor ya, haklı olarak çıkışıyor. Eski yazılarımı, şu Öz Türkçe yazılarımı beğenirmiş, yenilerine sinirleniyor, şöyle diyor: “Geçen günkü Nokta dergisinde Ulus’tan aktarılmış bir yazınızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz! Yoksa sizi de mi elden kaçırdık? Nerde o eski güzelim Öz Türkçe sözler, nerde o yazınızdaki edebiyat, ahlâk, hak, sanat, merak, şiir gibi tatsız tutsuz Osmanlıca sözler. Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerimizi değiştiriyorsunuz? O yeni sözleri beğenmeyenler var diye mi yazmak istemiyorsunuz? Günün birinde bir kişi çıkıp size: “Beğenmedim bu sesinizi” dese ona bakıp da sesinizi değiştirecek misiniz? Ne derse desin el gün. Biz yolumuza bakalım.” Bu parça aşağıdaki verilen düzyazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

#3 Aşağıdakilerden hangisi Romantizm’in özelliklerinden değildir?

#4 “I)Divan edebiyatında Allah sevgisi dile getiren kasidelere Münacat, II)Hz.Muhammed’i öven kasidelere Naat, III)4 halife ve din büyüklerini öven kasidelere Surname, IV)Allahın birliğini anlatan kasidelere Tevhit, V)Zamanın din ve devlet büyüklerini öven kasidelere de Methiye denir.” Bu parçadaki numaralı bölümlerden hangilerinde bilgi hatası vardır?

#5 Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat dönemi hikaye özelliğidir?

#6 Aşağıdakilerden hangisinde mecaz-ı mürsel sanatına başvurulmuştur?

#7 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8 Namık Kemalle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#9 “Günümüz insanı kendine bir şey katmaya,farklı düşünmeye pek yanaşmıyor.Güzel olana gereken ilgiyi göstermiyor.Benim metinlerimi yazma amacım okuyucuda çeşitli duygu ve düşüncelere yönelik çağrışımlar ve sezgiler oluşmasını sağlamak.onların iç dünyasındaki güzellikleri ve çalkantıları eserlerimde yaşamalarını sağlamak.” Yukarıdakileri söylemiş olan yazar hangi metin türünü yazmaktadır?

#10 Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) şiirlerinin özelliği değildir?

#11 “1.grup Meddah – Köy seyirlik – Orta oyunu – Karagöz – Tiyatro / 2. grup Tuluat tiyatrosu olma – ”Hak dostum haaakkk!” diye başlar – Muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşma – Oyunlar belli bir metine bağlı olmadan oynanır” – Yukarıdaki edebi metin eşleştirmelerden hangisi boşta kalır?

#12 Aşağıdaki edebi kişiliklerden hangisi Fecri Ati beyannamesini imzalamamıştır?

#13 Aşağıdaki eserlerden hangisinin dönemi farklıdır?

#14 Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ” Kalabalıktan, gürültüden uzaklaşıp dinlenmek” anlamına gelmektedir?

#15 “I)her gelişmenin,görünenlerin yanı sıra ilk bakışta görünmeyen nedenleri de var II)olayların bütün sebeplerinin ayrımına varmak,titiz ve dikkatli bir inceleme gerektirir III)yüzeysel bir bakışla bir olayın tüm sebeleri ortaya çıkartılamaz IV)sebebini bilmediğimiz olayların sonuçları hakkında kesin yargılara ulaşamayız.” – Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

#16 “Bir zamanlar bir yolcu dağların derinliklerinde, kalın bir kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyor¬du. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hale geldi ve yere yığıldı. Şansı varmış ki, aynı yoldan ikinci bir yolcu geçti ve diğerinin durumunu görünce çok üzüldü. Onu kaldırdı ve kendine getirecek bir şeyler verdi. Daha sonra ilk yolcu, yeni gelenin elini ellerinin arasına aldı ve ona olan borcunu yaşadığı sürece unutmayacağına dair yemin etti. Diğeri hafifçe gülümsedi ve bir şey söylemedi. İlk yolcu, daha sonra eve ulaştığında bu olanları herkese anlatacağını söyledi. Bu insancıl davranışı her tarafta anlatacak, geleceğe kalması için yazıya ve dizelere dökecekti. Diğeri bir kez daha gülümsedi ve bir şey söylemedi….” – Bu parçanın anlatımı aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?

#17 “Biliyorum gölgede senin uyuduğunu / Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin / Nazların aleminde yumulmuş kirpiklerin / Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu” – Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

#18 Türk halk yazınında, halk öyküleri anlatılırken, Türkülerin söylenişi ve çalınışı sırasında türkü aralarına katılan mani biçiminde söylenen küçük türkülere ne ad verilir?

#19 Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım / Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım / Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım / Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım… – Yukarıdaki Murabba alıntısı kime aittir?

#20 “Karahanlı Türkçesinin özelliklerini taşıyan bu eser, Aruz vezniyle yazılmıştır.Anlamı ”Gerçeklerin Eşiği”dir.Beyit ve dörtlüklerden oluşan bir eserdir.İlk beş bölümü (aa,ba,ca) geriye kalan bölümler (aaxa)dır.” Yukarıda hakkında bahsedilen eserin adı nedir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir