Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 11 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “Türk edebiyatını batılılaştırmak için Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. Nev – Yunanilik (Havza Edebiyatı) şeklinde isimlendirilmesinin sebebi Eski Akdeniz uygarlığıyla ilgili olmasıdır. Yahya Kemal ve Yakup Kadri bu anlayışı benimsemiştir. Şiirdeki temsilcisi Salih Zeki Aktay olarak görülür.” – Yukarıda açıklaması verilen şiir eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

#2 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3 Sürgün avında ava gidenler için yapılan törendir. / Din ve eğlence törenlerine denir. / Ölüm törenlerine denir. / Deneyimler sonucunda yazılmış kısa ve özlü sözlerdir.” – Yukarıda verilen açıklamalar aşağıda verilen kelimelerle eşleştirildiğinde hangi kelime dışarıda kalır?

#4 “Ahmet Hamdi Tanpınar, yazın hayatı boyunca şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında eserler vermiştir. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, “rüya” ve “zaman” kavramları, “geçmişe özlem”, “mimari” ve “musiki” öne çıkar. …… romanı, aşkı, psikolojiyi ve Doğu-Batı karşıtlığını içerir; roman kişilerinin adlarının verildiği dört bölümden oluşur: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz.” – Yukarıda verilen metinde boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?

#5 Aşağıdakilerden hangisi öğretici türde yazılmış bir yapıt değildir?

#6 “Anadolu şairi” olarak bilinir. / Tüm şiirlerinde biçem ve konu bakımından halk edebiyatı geleneğinin izleri görülür. / “Yıldızların Altında” adlı şiiri bestelenmiştir. – Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bilgileri verilen şairin yapıtlarından biridir?

#7 Doğu hikâyeciliği ile Batı hikâyeciliğini birleştirme amacı güden bir tutum içerisindedir. Bundan dolayı hikâyelerine tarihi ve mitolojik ögeleri ince bir ustalıkla yerleştirir. “Dağınık Yatak” adlı senaryosu filme çekilmiştir. – Yukarıda bilgileri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Toplumcu Gerçekçi yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9 “I. Mahmut Makal “Bizim Köy” adlı eseri ile köy yazılarını başlatmıştır. / II. Necati Cumalı “Cemo” ve “Memo” da Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan bir aşk öyküsünü toplumcu gerçekçilik çerçevesinde işlemiştir. / III. Dursun Akçam eserlerinde mizahi bir anlatım tarzı benimsemiştir ve güçlü gözlem yeteneğini bu anlatım tarzı ile birleştirerek eserlerine aktarmıştır.” – Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

#10 Aşağıda verilen baş kahraman – eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

#11 “Gönülden Gönüle ” adlı eserin sahibi sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#12 “Vazgeçemediğim” , ” İstanbul’u Dinliyorum”, “Yenisi” adlı eserler kime aittir?

#13 Doğal güzellikler, manzaralar ve doğaya duyulan özlem ve benzeri konuları işleyen şiir türüne ne ad verilir?

#14 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda atasözlerinin karşılığı nedir?

#15 Aşağıdaki yazarlardan hangisi fütürizm akımından etkilenmiştir?

#16 Aşağıdakilerden hangisi Bilge Karasu’nun eserlerinden biri değildir?

#17 “Leke” adlı şiir kitabıyla cansız nesnelerin iç dünyasını anlatan şair, “ eşyanın şairi” olarak da tanınır. – Yukarıdaki verilen bilgiler doğrultusunda bahsi geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?

#18 İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam gibi şiir kitaplarına sahip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

#19 Aşağıdaki eserlerden hangisi yanlış batılılaşma, toplumsal değişim veya doğu – batı çatışması konusunun işlendiği eserlerden biri değildir?

#20 Aşağıdaki divan şairlerinden hangisinin mesnevisi vardır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir