Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 10 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 Aşağıdaki yazarlardan hangisi eserlerinde genellikle Anadolu’yu işlememiştir?

#2 Aşağıdaki eserlerden hangisi bazı siyasal olayların ve toplumsal görüşlerin ışığında yazılmamıştır?

#3 Aşağıdaki yönelimlerden hangisi 1940 yılından sonra şiirde etkili olan yönelimlerden biri değildir?

#4 Saf Şiir’le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5 Birinci Yeni şairleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?

#6 Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bir hiciv yapıtı değildir?

#7 “Tarık Buğra – Osmancık / Kemal Tahir – Devlet Ana / Yavuz Bahadıroğlu – Merhaba Söğüt” Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği nedir?

#8 “Benim olsan, ah bu mümkün olsaydı… Seni uzak, uzak, bu insanlardan pek uzak bir yere götürürdüm: Öyle bir yere götürürdüm ki orada yalnız tabiatla baş başa kalırdık… Denizle, sema ile, sahra ile kalırdık… Sade ikimiz kalırdık…” Yukarıda bir eserden alıntılanan parça aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

#9 Aşağıda verilen sanatçı – akım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

#10 Aşağıdaki eserlerden hangisi ailedeki iç düzensizliği, ağır disiplin ve konulan sert kuralların çocuklar üzerindeki olumsuz yansımalarına örnek olabilecek niteliktedir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi din dışı konuları işleyen divan şairlerinden biri değildir?

#12 Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir topluluğa dahil olmayan sanatçılarımızdan biri değildir?

#13 Aşağıdakilerden hangisi XII. yüzyıl divan şairlerinden biridir?

#14 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hece ölçüsüyle sadece bir şiir yazmamıştır?

#15 Aşağıdakilerden hangisi aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulayan şairlerden biri değildir?

#16 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi halk edebiyatı şairi değildir?

#17 Aşağıdaki yazarlardan hangisinin söylev türünde eseri yoktur?

#18 Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı işleyen romanlara örnek olarak verilemez?

#19 Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından 1940’lara değin şiirde etkili olan dört yönelimden biri değildir?

#20 Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde Anadolu’yu işlememiştir?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir