Üniversite Hazırlık AYT Türkçe Test 1 (20 Soru – Süreli)

Sonuçlar

-
Tebrikler, sınavda başarılı oldunuz.
Yanlış işaretlediğiniz konu ünitelerini tekrar çalışmalısınız.
Share your score!
Tweet your score!

#1 “_____________Reşit Paşaya övgü dolu kasideler yazmıştır. İlk makale örneğini vermiştir.Kendi şiirlerini Müntehabat-ı eş’ar adıyla yayımlamıştır.__________ ile birlikte __________gazetesini çıkarmıştır.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#2 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#3 Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in edebi özelliklerinden biridir?

#4 Milli Edebiyat anlayışıyla yazan bir şairin eserinde ne olması beklenemez?

#5 Aşağıdaki eserler ve şairler eşleştirildiğinde hangi edebi kişilik boşta kalır? Yazarlar: Ahmet Haşim – Tahsin Nahit – Fazıl Ahmet Aykaç – Şahabettin Süleyman – İzzet Melih – B)Emin Bülent Serdaroğlu / Eserler: Ruh-i Bikayd – Fırtına – Kin – Leyla – Piyale

#6 Halk hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#7 Aşağıdaki Edebi kişiliklerden hangisi Parnasizm akımının temsilcilerindendir?

#8 Söylersin de söz içinde şaşmazsın / Helali haramı yersin seçemezsin / Nasibin kesilir de sular içemezsin / Akar çaylar senin olsa ne fayda (Pir Sultan Abdal) – Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Tahir Efendi bana kelp demiş. / İltifatı bu sözde zahirdir / Maliki mezhebim benim zira / İtikatımca kelp tahirdir – Yukarıdaki şiirde söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

#10 Aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır?

#11 Aşağıdakilerden hangisi Orta oyunu ve Karagözün ortak özelliklerinden değildir?

#12 “Budala, Dostoyevski’nin dünya çapında etki yaratmış kitaplarından biridir.Dünya edebiyatının öncü yazarlarından biri olan Dostoyevski kitaplarında insan ruhunun derinliklerini ve toplumsal yaşamının karmaşık doğasını konu edinir.Toplum-birey ilişkilerini psikolojik bir bakışla derinlemesine ele alan yazar unutulmaz eserler vermiştir.felsefi örgüye sahip eserleri evrensel bir anlama sahiptir.Güncel yaşamının sorunları üzerinde düşünürken bu evrensel eserlerden yararlanmak bir zorunluluktur.” – Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangis ağır basmaktadır?

#13 Aşağıda ilklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#14 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15 Aşağıdaki bilgilerden hangisi Nurullah Ataç’ın özelliklerinden değildir?

#16 Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlar ve yapay destanlar arasındaki farklılıktır?

#17 “Tatbikat sesini _______ masalarınızın kenarlarına _________ kafanızı koruyun ve zil _________ kadar yerinizden ________” – Boş bırakılan yerlere sırasıyla neler getirilmelidir?

#18 Destanda “…Türk-Hun soyundan Muncuk adındaki beyin, yüzü bir kurt kadar sert, gerekmedikçe konuşmayan, asla gülmeyen, av peşinde koşan, at sırtından inmeyen bir oğlu dünyaya geldi.” şeklinde anlatılır ve Türkleri parlak günlere bu çocuğun götüreceğine dair bir inancın var olduğu kaydedilir. Bu çocuğa “At İlli” denmesi destanda, Türklerin en değerli şeyleri atları ve koyunları olması münasebetiyle açıklanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen destanın adıdır?

#19 “Aslında kitabın konusu uzun zamandır kafamın içinde kendine yer ediniyordu. Konu belliydi ama karakter yapıları ve davranışları çok net değildi. Karakterlerin daha net hale gelmesi için uzun süre çevremde gözlemler yaptım. Bu, hem bana çok yardımcı oldu hem de hikayenin sıradışı olmasında önemli bir rol oynadı.” – Bu parça aşağıdaki verilen düzyazı türlerinim hangisinden alınmıştır?

#20 Aşağıdakilerden hangisi “hop oturup hop kalkmak” deyimiyle yakın anlamlıdır?

Sınavı Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir