AHMET MUHİP DIRANAS

  • Fransız sembolist şiirinin öncülerinden Baudelaire ve Verlaine ’nin etkisi altında kalan sanatçı, “biçim” ve “ahenk”i önemsemiş, yeni bir yapı içinde ruhun değişimlerini dile getirmeye çalışmıştır. Ses ve biçim mükemmeliyetine önem vererek, heceyi ustalıkla kullanmıştır.
  • Yayımlanan ilk edebi eseri “Bir Kadına” şiiridir.
  • Güçlü bir aşk duygusu ve doğa sevgisini işlemiştir.
  • En tanınmış şiirleri olarak “Fahriye Abla, Olvido, Serenat, Kar”ı sayabiliriz.
  • Tevfik Fikret’in “Rubab-ı Şikeste” adlı şiir kitabını “Kırık Saz” adıyla günümüz Türkçesine çevirerek de edebiyata katkı sunmuştur.

ESERLERİ

Şiirleri: Şiirler

Tiyatroları: O Böyle İstemezdi, Gölgeler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir