AHMET HAMDi TANPINAR

 • Öykü, deneme, roman, makale, edebiyat tarihi ve şiir türünde eserleri vardır.
 • Eserlerinde; Doğu- Batı sorunu, İstanbul’un tabiat, tarih ve kültür güzellikleri, musiki, masal gibi kavramlara geniş yer ayırmıştır.
 • Tanpınar’ın edebi olarak en güçlü yanı şairliğidir.
 • Şiirlerinde temel unsurlar; musiki, his ve hayaldir.
 • Sanatçının şiirlerinde dış öğe olarak “ahenk”, iç öğe olarak “zaman” kavramıyla “bilinçaltı” ön plana çıkmaktadır.
 • Şiirleri sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Şiirlerinde içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya çabası görülmektedir.
 • Sembolisttir.
 • Şiirlerinin dışında; psikolojik öykü, roman ve edebi incelemeleriyle de tanınır.
 • Öykü ve romanlarında özellikle kendi dönemindeki toplum yaşamını, bu yaşamın çelişkilerini ifade etmiştir. Geçmişle içinde bulunulan zamanı karşılaştırmasında, çatışmayı bilinç- bilinçaltı şeklinde dile getirmiştir.
 • Sanatçının roman ve öykülerinde psikolojik yaklaşımlar da önemli bir yer tutar.
 • Sanatçı dili etkili kullanmıştır.
 • Bursa’da Zaman” ve “Ne İçindeyim Zamanın” ünlü şiirleri olarak bilinmektedir.
 • Huzur” romanı edebiyatımızın en başarılı romanları olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.

ESERLERİ

Romanları: Huzur, Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler

Öyküleri: Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi’nin Rüyaları

Deneme: Beş Şehir, Yaşadığım Gibi

İnceleme: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Şiir: Şiirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir